Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
CÔNG VIỆC
Thời khóa biểu
Lịch làm việc
Kế hoạch hoạt động
Phổ cập giáo dục
Kiểm định chất lượng
HỖ TRỢ QUẢN LÍ
Camera quan sát
Nhắn tin SMS
Góp ý Hiệu trưởng
Công khai - Phổ biến PL
VIDEO - ẢNH
Video - Clip
Thư viện ảnh
Hướng dẫn
Danh mục web đơn vị
Hướng dẫn sử dụng
Văn bản mới
Công văn đến
Công văn đi
Hỗ trợ đổi mới
Thống kê truy cập
Tổng số: 5508747
Hôm qua: 34
Hôm nay: 4
Đang online: 1
Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
TIN TỨC - SỰ KIỆN
GÓP Ý VỚI HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Nội dung
   
Video - Clip
Đang tải Video
Văn bản của PGD
Tài nguyên từ PGD
Đề thi các loại
Các loại kế hoạch
Trường Tiểu học Trường Thành
Địa chỉ : Trường Thành - Thanh Hà * Điện thoại : 03203816177* Email :th-thtruongthanh@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng : Vũ Thị Ngọc Hoa
0
0
20 30294415 12 20 12 2014 12/20/2014
0
ho_ten
 

idHọ và tênMật khẩu
11Pham Thi Lieu202cb962ac59075b964b07152d234b70
12admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
idHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
idHọ và tênMật khẩu
22Phạm Thị Liễu7363a0d0604902af7b70b271a0b96480
27Vũ Thị Ngọc Hoaf46c5836ae058d1448774f205ea52f90
29Phạm Thị Bích Mậue10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
30admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
idHọ và tênMật khẩu
88Nguyễn Thị Thuân202cb962ac59075b964b07152d234b70
89Nguyễn Thị Hảo202cb962ac59075b964b07152d234b70
90Trịnh Thị Thu202cb962ac59075b964b07152d234b70
94Cao Thị Hoa202cb962ac59075b964b07152d234b70
96Đồng Thị Chiến202cb962ac59075b964b07152d234b70
100Bùi Thị Vân202cb962ac59075b964b07152d234b70
102Nguyễn Thị Thu202cb962ac59075b964b07152d234b70
103Hoàng Thị Yến202cb962ac59075b964b07152d234b70
106Lê Minh Nghĩa202cb962ac59075b964b07152d234b70
107Bùi Thị Đông202cb962ac59075b964b07152d234b70
108Bùi Duy Hòa202cb962ac59075b964b07152d234b70
110Lê Thị Mayd9fc5b73a8d78fad3d6dffe419384e70
111Dương Thị Thắng202cb962ac59075b964b07152d234b70
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2Nguyễn Thị Tuyết65cd3e7fd851325c08a65172d8cebc8b
3Trần Minh Thái65cd3e7fd851325c08a65172d8cebc8b
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2Pham Thi Lieu202cb962ac59075b964b07152d234b70
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2Nguyễn Thị Hảie13dd027be0f2152ce387ac0ea83d863